شما می توانید با تکمیل فرم زیر و واریز پیش پرداخت به مبلغ 5.000.000 تومان جهت ثبت سفارش ساخت دستگاه مدل D100 اقدام نمائید.

 

  • Please enter a number less than or equal to 40.
    عدد را انگلیسی وارد کنید / حداکثر عمق 40 متر
  • Hidden
  • Hidden