شما می توانید با تکمیل فرم زیر و واریز پیش پرداخت به مبلغ 5.000.000 تومان جهت ثبت سفارش ساخت دستگاه مدل D100 اقدام نمائید.

 

  • قیمت: 5,000,000 تومان
  • لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 40 را وارد نمایید .
    عدد را انگلیسی وارد کنید / حداکثر عمق 40 متر