شما می توانید با تکمیل فرم زیر و واریز پیش پرداخت به مبلغ 10.000.000 تومان جهت ثبت سفارش ساخت دستگاه مدل D200 اقدام نمائید.

 

  • قیمت:
  • Please enter a number less than or equal to 60.
    عدد را انگلیسی وارد کنید / حداکثر عمق 60 متر
  • Hidden
  • Hidden