شما می توانید با تکمیل فرم زیر و واریز پیش پرداخت به مبلغ 10.000.000 تومان جهت ثبت سفارش ساخت دستگاه مدل D200 اقدام نمائید.

 

  • قیمت: 10,000,000 تومان
  • لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 60 را وارد نمایید .
    عدد را انگلیسی وارد کنید / حداکثر عمق 60 متر